AI换脸调教李一桐喷水

AI换脸调教李一桐喷水

乃予龙胆泻肝汤加减。天冬入肺,以清燥热,又能利痰宁嗽。

”所谓虚,证之临床,应指脾阳不足、胃阴枯竭、肺失滋源、津枯肺燥为主要原因。 主治血凝气滞,风寒外束。

徐××,女,三十五岁。 虎能专静,故魄止而有守。

金××,男,二月婴儿。 此果最益人,其中扁者名栗楔,尤好。

共为末,外用火纸二张,将药铺如卷爆竹样卷定,口含冷肉汤,将药点对鼻熏,肉汤频换。宜解表调和营卫,使病邪得出,则有转机。

 盖小儿恣意饱餐,遂至食而不化,久而停积于脾中,又久冲于胃中,又久之而大吐矣。肝主筋,肝经风邪得以外散,则筋脉之拘急自可缓懈。

Leave a Reply